Kameraovervåking Policy for Florø Golfklubb

Denne erklæringen definerer bruk, ansvar, og hovedaspekter ved bruk av kameraovervåkning i forbindelse med Florø Golfklubbs (FG) virksomhet. Målet er å sikre FGs og FGs medlemmers verdier og være en kilde til bevis i tilfelle lovbrudd eller ulykker.

1.0 Formål

For å forbedre sikkerheten til FG og FGs medlemmers verdier og bygninger, benyttes det videoovervåkning på FGs område. Denne erklæringen gjelder kun kameraovervåkning hvor FG er behandlingsansvarlige for de personopplysningene som behandles. Dokumentet beskriver systemet, prinsipper for bruk, og sikkerhetstiltak som er iverksatt for å ivareta personopplysningenes sikkerhet. Den definerer roller og ansvar ved implementering og bruk av kameraovervåkning, samt behandlingen av personopplysninger i denne sammenhengen. Erklæringen omfatter alle kameraer, uavhengig av om de er aktive eller defekte/falske.

Erklæringen er basert på retningslinjer fra den europeiske personvernmyndigheten (EDPB) og det norske Datatilsynet.

2.0 Behandling av personopplysninger ved bruk av kameraovervåkning

2.1 Beskrivelse av kameraer, system og overvåkede områder

Videoovervåkning uten lydopptak, med "Motion Detection", 24/7 overvåkning, og HD-oppløsning er plassert for å overvåke følgende områder:

  • Treningsgreen
  • Utslagsmatter på driving range
  • Ballautomat
  • Hjertestarter
  • Gang på loft utenfor klubbrom og simulatorrom

Disse områdene er valgt for å maksimere sikkerheten og forebygge skadeværk.

2.2 Formål med Kameraovervåkningen

FG benytter kameraovervåkning for å motvirke, forebygge, og oppklare kriminalitet og ulykker, samt sikre klubbens og klubbens medlemmers verdier.

2.3 Formålsbegrensning

Kameraovervåkning brukes kun til formålene nevnt over. Den skal ikke brukes for:

  • Overvåkning av medlemmers eller andres aktivitet eller tilstedeværelse
  • Som et undersøkelses- eller analyseverktøy, med mindre det foreligger mistanke om lovbrudd, eller data kan anonymiseres.

2.4 Rettslig grunnlag

Behandlingsgrunnlaget for bruk av kameraovervåkning er FGs berettigede interesse. FG skal alltid balansere bruken av kameraovervåkning mot personvernet til de som blir filmet.

2.5 Særlige kategorier av personopplysninger

Selv om kameraer kan fange opp særlige kategorier av personopplysninger (f.eks. person i rullestol, religiøse plagg/symboler), vil GDPR artikkel 9 ikke komme til anvendelse basert på langvarig norsk praksis, Norges syn på GDPR og EDPB retningslinjer.

2.6 De registrertes rettigheter

Informasjon om kameraovervåkning gis gjennom:

  • Skilting på overvåkede steder.
  • Denne erklæringen publisert på FGs hjemmeside, www.florogolf.no.

Innsyn kan oppnås ved å kontakte FG på e-post: post@florogolf.no

2.7 Utlevering og overføring

Utlevering/overføring av opptak eller personopplysninger til andre enn styrets leder vurderes nøye og dokumenteres. Utlevering kan skje dersom dersom et av følgende vilkår er oppfylt:

a. de(n) avbildet samtykker

b. til politiet for etterforskning

c. det følger av lov.


3.0 Etterlevelse

3.1 Revisjon og internkontroll

Årlige gjennomganger sikrer at kameraovervåkningen fortsatt er nødvendig og oppfyller sitt formål. Alternativer som er mindre inngripende på personvernet vurderes også.

3.2 Prinsipper

FG implementerer personvernvennlige løsninger basert på prinsipper som begrenser unødvendig overvåkning og sikrer streng tilgangskontroll til opptak.

4.0 Sikkerhet

FG har implementert tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger. Disse inkluderer sikring av fysisk lagring og begrenset tilgang til kun to styremedlemmer.

5.0 Lagring og sletting

Opptak slettes automatisk etter syv dager. I tilfelle mistanke om lovbrudd, kan opptak lagres i inntil 30 dager eller til saken er ferdig.