Personvernerklæring for Florø Golfklubb 

 Velkommen til Florø Golfklubb. Vi er forpliktet til å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine i henhold til GDPR art. 12, i forbindelse med ditt medlemskap i klubben.

Kontaktinformasjon for personvernspørsmål:

 • Adresse: Planteskulevegen 35, 6908 Florø
 • Organisasjonsnummer: 992 038 012
 • Styrets leder: Hans Fredrik Forsberg
 • E-post: post@florogolf.no

Behandling av personopplysninger:

Vi behandler kun dine personopplysninger for å administrere ditt medlemskap og tilknyttede tjenester, inkludert men ikke begrenset til:

 • Orientering om aktiviteter og nyheter
 • Adgang til banespill og score-registrering
 • Turneringsplanlegging
 • Administrasjon av medlemsrettigheter og eierskap til innskudd
 • Organisering av sosiale og sportslige aktiviteter
 • Publisering av prestasjoner og arrangementer
 • Kommunikasjon og administrasjon relatert til klubbens drift
 • Dine opplysninger vil aldri bli solgt eller urettmessig utlevert.

Deling av personopplysninger:

Personopplysninger kan bli delt med tredjeparter som GolfBox, regnskapsfører, rådgivere, og relevante idrettsorganisasjoner, kun for nødvendig administrasjon og drift av klubben.

Internasjonale overføringer:

Personopplysningene dine kan lagres i systemer som Dropbox og Microsoft i USA, i henhold til Privacy Shield-ordningen.

Dine Rettigheter:

Du har rett til innsyn, retting, sletting og begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger og har rett til dataportabilitet. For å benytte deg av disse rettighetene, kontakt oss på den oppgitte kontaktinformasjonen.

Behandling av ikke-medlemmers personopplysninger:

Vi behandler også personopplysninger for greenfeespillere, gjester og kontaktpersoner for sponsorer. Dette inkluderer nødvendige registrerings- og kontaktopplysninger for tilrettelegging av deres besøk og samarbeid.

Klage til Datatilsynet:

Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med loven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Mer informasjon finner du på www.datatilsynet.no. 

Revidering av personvernerklæringen:

Denne personvernerklæringen vil bli revidert ved behov for å reflektere eventuelle endringer i våre behandlingsrutiner. Den gjeldende versjonen er alltid tilgjengelig på vår hjemmeside. Sist revidert 30. januar 2024.