PRISER

Medlemskap

Premium medlem, inkl. bagskap og gratis startkontigent på søndagsturneringer 

kr 3200,-

Premieum medlem ektefelle/partner

kr 2600,-

Medlem 20 år og eldre med spillerett 

kr 1850,-

Nr. 2. medlem voksen, med spillerett 

kr 1350,-

Fjernmedlem (kr 170,- i tillegg for Norsk Golf medlemsblad 

kr 500,-

Barn i grunnskolen

kr 275,-

Junior (under 20 år) med spillerett, uten Norsk Golf

kr 550,-

Støttemedlem uten spillerett

kr 300,-

Greenfee (for ikke medlemmer) 

kr 200,-

Andre avgifter og gebyrer

Innmeldingsavgift 

kr 250,-

Kortadministrasjon/IT-avgift  

kr 100,-