PRISER

Medlemskap

Premium medlem, inkl. bagskap* og gratis startkontingent på søndagsturneringer 

kr 3600,-

Premieum medlem ektefelle/partner, inkl. bagskap* og gratis startkontingent på søndagsturneringer

kr 2900,-

Medlem med spillerett 

kr 2100,-

Ektefelle/partnere med spillerett

kr 1500,-

Junior (under 20 år) med spillerett, uten bladet Norsk Golf

kr 550,-

Barn i grunnskole, uten bladet Norsk Golf

kr 300,- 

Fjernmedlem (+ evt. golfbladet kr 170,-)

kr 600,-

Greenfee medlemmer i andre klubber  

kr 200,-

Greenfee fjernmedlemmer i Florø Golfklubb

kr 100,-

Greenfee medlemmer Sunnfjord Golfklubb

kr 150,-

Andre avgifter 

Innmeldingsavgift per person

kr 250,-

IT-avgift (årlig)  

kr 100,-

* Forutsetter ledige skap