Les mer om oss

GOLFKLUBB FOR ALLE

I 2005 leide Sunnfjord Golfklubb areal av Brandsøy Planteskole for å drive undervisning og rekruttering på en provisorisk driving range. Florø Golfklubb ble stiftet i 2007 som en egen klubb og overtok utstyr og driftsansvar fra Sunnfjord Golfklubb.  


I løpet av kort tid ble det på dugnad opparbeidet 3 hull og i løpet av 2010 var det mulig å spille på 6 hull med litt godvilje. i 2014 var banen "ferdig" med 6 hull og med mulighet for å spille 9 hull. Banen og greenene har siden blitt kontinuerlig forbedret. Golfklubben har sammen med Brandsøy Planteskole opparbeidet et fantastisk rekreasjonsområde for både turgåere og spillere. Område har en frodig fauna og rikt dyreliv og er av stor verdi for allmenheten. Det legges ned i snitt 3000 dugnadstimer hvert år.

Florø Golfklubb har stort fokus på å være en klubb for alle - store som små. Vært år arrangeres det åpne familiedager med omvisning, undervisning, grilling og andre sosiale aktiviteter. Det arrangeres også jevnlig «Veien til golf-kurs» (VTG) for barn, ungdom og voksne. Det er også anledning til å bestille individuelle treningstimer. Mandagene møtes damene til trening og selskapsrunde.

Florø Golfklubb har som visjon og mål å drift klubben og banen på en best mulig måte. I 2020 nådde klubben en viktig milepæl med å få banen godkjent som en fullverdig 6 hulls bane. Florø Golfklubb er opptatt av å skape et sosialt samlingspunkt for sine medlemmer gjennom ulike aktiviteter tilpasset for alle. Klubben er også sitt ansvar bevist i forhold til folkehelse. 


   


Styret

MED HJERTE FOR KLUBBEN


Florø Golfklubb sitt syret er et "svært arbeidende styre" som har et stor engasjement for klubben. Det legges ned svært mye tid for å utvikle klubben og banen videre. Styret jobber aktivt med bred rekruttering. Golf er en sosial idrett hvor flere generasjoner kan spille sammen uansett nivå og likevel konkurrere på lik linje.


"Etter pensjonssparing så er det viktig å lære seg golf i så ung alder som mulig. Da har du sikret deg en fantastisk pensjonisttilværelse"

Bjørn Erik Kringstad, tidligere banksjef i Sparebanken Vest