VTG kurs

Har du lyst å lære å spille golf? Vi arrangerer nybegynnerkurs som passe for hele familien. Kurset gjennomføres i våre klubblokaler og på banen i Brandsøy. Kurset koster kr 1500,- inkludert materiell, lån av utstyr og spillerett på bana ut året.

Mål og hensikt med kurset er å skap glød, entusiasme og lyst å fortsette med golf som et ivrig medlem i klubben. Gjennomføring av kurset består av mye praksis både når det gjelder teknikk, golfvett og regler og hvordan ferdes trygt på banen. Kurset er også lagt opp slik at deltakerne så raskt som mulig gi en opplevelse av hva det vil si å spille golf.

Det er nå ingen oppsatte kursdatoer på VTG kurs. Du kan registrere din interesse og sikre plass på våre populære VTG kurs for våren 2024 på skjema under.         

For mer info ta kontakt med Lars Gunnar Waage for mer info på 911 80 456 eller Pål Hatteberg 911 74 845.


Påmelding til VTG kurs