Sesongens første damekveld

14.04.2021

Det var godt frammøte på årets første damekveld. Lasse Waage og Pål Hatteberg, som begge er VTG-instruktører, var med.

Banen ble godkjent sist høst og nytt banekart er ferdig. Lasse gjennomgikk banen hull for hull og forklarte regler for hvordan en spiller. Vi fikk innføring i bruk av Golfbox. Dette er viktig, siden vi fra nå av må registrere oss hver gang vi spiller på banen. Pål, som har tatt trenerkurs 1, forklarte bruk av køller og ulike treningsmåter. Pål og Lasse vil være med oss på «damekveldene» som blir hver mandag fra kl. 17.30. Opplegget er; teori først og så en runde golf.

Banen og drivingrangen er ikke åpnet ennå grunnet vinterforhold, så neste damekveld blir mandag 26. april på kantina kl. 17.30. Denne kvelden blir viet golfreglene.