Status på ny bane

13.06.2019

Siden starten på prosjektet for et år siden, har Florø Golfklubb gjort arbeid på så å si alle de seks hullene som skal utgjøre den nye, godkjente banen. Entreprenør Ramsdal Maskin har holdt på i fire uker nå, og har gjort seg ferdig med det avtalte arbeidet. Takk til dem for vel utført arbeid!

Status er, hull for hull:

Hull 1: 
Dette er dagens hull 2. Her har vi ferdigstilt det åpne dreneringsystemet på venstre side og steinfylt grøfta. Fairway'en er utvidet. Dameutslaget er hevet og drenert. Klipt noe på trerekka mot driving range'n.

Hull 1 (tidligere 2)
Hull 1 (tidligere 2)

Hull 2:
På dette hullet drenerte vi en del i fjor, ellers er ingenting gjort nå, i påvente av noen gjenstående avklaring.

Flott green hull 2
Flott green hull 2

Hull 3: 
Her har vi fjernet stubber i bakken opp mot hullet, slik at fairway'en blir utvidet en god del. I fjor drenerte vi både i bakken og ved green'en.

Hull 3
Hull 3

Hull 4:
Det lange par 5-hullet. Her ble det i fjor drenert en del på første del av hullet. I år er det gjort et omfattende arbeid fra dog leg'en og til og med greenen, med trefelling, drenering, opparbeiding av stor green etc. Som mange har observert, er alle de grøftene som har ligget åpne i enden av driving range'n nå ferdigstilt og fylt igjen.

Hull 5:
På dette nye hullet har vi opparbeidet ny green. Utslagene er ikke ferdigstilt, i påvente av avklaring med Planteskulen.

Hull 6:
I fjor ferdigstilte vi fairway og green. I år har vi opparbeidet de tre utslagene, i et integrert utslagsområde. Finish'en gjenstår på disse.


Planen for de nærmeste ukene:
Svein fra Planteskulen skal brakke de nye områdene så snart været tillater, hovedsakelig hull 4 og 5. Deretter overtar Arild Nordal på de samme områdene med steinplukking, harving og raking. Da blir de forhåpentligvis klar til såing tidlig i juli. Finishen tar vi med dugnad. Dette blir knallbra! Allerede nå kommer mange gjestespillere og sier at denne banen kommer til å bli en av de fineste på hele Vestlandet.

Økonomien i prosjektet er god og i tråd med budsjett. Vi har fått tippemidlene, kr. 700.000, forskuttert fra Flora kommune, kr. 100.000 i støtte fra Sparebanken Sogn og Fjordane og i tillegg venter vi på en hyggelig tilbakemelding på søknaden vår fra Sparebanken Vest. Størst verdi har imidlertid dugnadstimene hatt. Tusenvis av timer har medlemmene lagt ned i utvikling av banen. Uten dugnadstimene hadde ikke prosjektet vært mulig å realisere.

Vi kommer nå til å tilby attraktive sponsorpakker med svært god eksponering på alle 6 hull. En viktig del av sponsorpakkene blir at sponsorbedriftene tilbyr subsidiert medlemskap og kurs til sine ansatte. Dette vil også være en god modell for å rekruttere nye medlemmer, som vil oppdage eller fornye sitt kjennskap til golf som en flott utendørsidrett. Målet er å doble antall medlemmer innen et år.

Er du interessert i "eie" ditt eget hull - ta kontakt med Arne Olsen for mer info. 

Som sagt er dugnadsarbeidet viktig. Både for å få ting gjort, men også for at medlemmene skal få «eierskap» til banen sin. Vi håper derfor at mange stiller opp på en eller flere dugnader utover i sesongen. Neste mulighet blir nå på lørdag den 15. kl. 14.00.

Kom og bli med! Det er sosialt og veldig nyttig for ferdigstilling av banen.