Sterk medlemsvekst i klubben

25.05.2023

Florø Golfklubb opplever en sterk vekst i medlemsmassen. I fjor fikk klubben rundt 150 nye medlemmer, og i år har vi hittil fått hele 55 medlemmer så langt i sesongen, opplyser Golfbox-administrator og kasserer Odd Erik Natvik

Det totale tallet på aktive medlemmer er 304 pr. 25.05.23, og vi har flest medlemmer i aldersgruppen 25 til 39 år - hele 147 stykker. Deretter følger aldersgruppen 40 til 59 år med 82 medlemmer. – Så det er ingen «gubbeklubb» i Florø.

Ønsker flere damer og ungdommer med

Det er flest menn som er med i klubben, noe som ikke skiller seg fra andre klubber i landet. Men vi har 44 damer og håper på flere, sier klubbens leder, Fredrik Forsberg.

Vi søker aktivt å gjøre klubben attraktiv for ungdommer, blant annet med å ha aktivitetsdager med elever fra Flora Vidaregåande skule og andre, og vi oppfordrer ungdommene til å ta det såkalte «Veien Til Golf»-kurset, som gir spillerett på golfbaner i hele landet.

Godt besøkt om kveldene

Om ettermiddagene og kveldene er klubbens driving range godt besøkt. Der kreves det kun at man «leier» golfballer i ball-automaten, så kan man slå ballene ut på driving-rangen. Kølle og putter kan man låne gratis. Føler man at dette er noe som faller i smak, er det bare å melde seg på VTG-kurs på hjemmesiden, sier Forsberg. Årets siste kurs før ferien blir fredag 2. juni. Så det gjelder å skynde seg med påmeldingen.

Medlemmer fra hele Norge

Den store økningen i medlemsmassen henger nok sammen med at vi har så lav kontingent, sier kasserer Odd Erik Natvik.

-Vi har medlemmer fra hele landet i klubben vår. De er med som fjernmedlemmer i Florø Golfklubb. Det betyr i praksis at de har medlemskapet hos oss, men bor en annen plass i landet. Det er nemlig nødvendig å være medlem i en golfklubb for å få spille på golfbanene, og fjernmedlemskapet i Florø er blant de rimeligste i landet, med kr. 700 i årskontingent. Så kommer det til en innmeldingsavgift første året, men det er en engangsavgift, sier Natvik.

Fjernmedlemmer kan man kun være hvis man har bostedsadresse utenfor gamle Flora kommune. Men kontingenten som lokalt medlem er virkelig til å leve med, så det bør ikke hindre noen i å spille golf, sier Forsberg videre. Den kontingenten er også blant de aller laveste i Norge

Ellers utvikler den aktive klubben banen i Brandsøy kontinuerlig. Alt arbeidet vi legger ned, gjør vi for å få en bedre opplevelse med golfen, og kanskje bli litt bedre også, avslutter Fredrik Forsberg, i det han forbereder seg til en ny runde på banen.